Kurumsal

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal Performans Yönetimi

Kurumsal performans, bir şirketin nasıl bir performans gösterdiğini izleme ve analiz etme sürecidir. Kurumsal performans düzenli olarak raporlanmalıdır. Sonuçlar doğrultusunda firmanın iyileştirilmesi gereken konular maddeler halinde belirlenmeli ve iyileştirme planları yapılmalıdır. 

Şirketinize uygun performans yönetimiyle uzun ve kısa vadeli hedeflerinize ulaşmayı sağlamalı ve finansal hedeflerin takibi amaçlanmalıdır.