Kurumsal

Organizasyonel Yapılanma

Organizasyonel Yapılanma

Organizasyon yapısı temel olarak her bir şirketin çalışma kuralları ve çalışanlarına verdiği görev ve sorumlulukları düzenler. Yönetimi sistematik bir organizasyon yapısıyla sürdürmek, şirketlerin verimliliğini artırır. 

Faaliyet alanlarına göre her şirketin sektörüne uygun tanımlanmış bir organizasyon yapısı olmak zorundadır. Bu yapı şirketteki her çalışanın rolünü ve konumunu tanımlanmasını sağlar. Aksi halde tanımlanmamış bir organizasyon yapısıyla çalışmak birçok zorluğu beraberinde getirir. Çalışanlar yaptıkları işlerle ilgili kime raporlama yapacağını bilemez, sorumluluklarını belirleyemez.

Bu noktada Epsilon Kurumsal Çözümler, insan psikolojisini hesaba katıp şirketlerin organizasyonunu yapılandırarak, şirket için değer yaratacak insan kaynakları yönetim süreci oluşturmada önemli rol üstlenmektedir.