Kurumsal

Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Çevre ile ilgili tüm yasal ve diğer uygunluk yükümlülüklerimizi yerine getiririz.

Akıllı Yaşam Sistemleriyle ısınma ve elektrik tüketim süreçlerini doğru ve yerinde kullanılmasını sağlamaktayız.

Yüksek gerilim cihazlarımızla enerji dalgalanmalarından kaynaklanan cihaz yanmaları ve yangınların önüne geçerek öncelikle insan ve doğayı koruyor ve ekonomik kayıpları önlüyoruz.

Merkezi süpürge sistemiyle ev içerisinde oluşacak toz ve gürültüyü minimum seviyeye çekerek insanın yaşam kalitesini arttırarak doğal yaşam ortamlarının oluşmasına destek oluyoruz. 


Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmayı ilke ediniriz.

Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda ekosistemin, habitatların ve biyoçeşitliliğin korunması ve iyileştirilmesi için özen gösteririz.

İklim değişikliği ile mücadele kapsamında ulusal ve uluslararası emisyon hedeflerini gözetir, sürdürülebilirliğin temel taşlarından biri olan düşük karbon ekonomisine değer sağlamak için enerji tüketimini azaltmak, enerji verimliliğini arttırmak ve doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyonlarımızı düşürmek için çalışmalar yürütürüz.

Çevre alanındaki öncelikli konuları sektörü ilgilendiren yerel ve küresel eğilimler doğrultusunda belirler ve çevre politikamızı gerektiğinde günceller ve ilgili taraflarıyla paylaşırız.

İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, örnek bir kuruluş olmayı hedefleriz.