Kurumsal

Nasıl Çalışıyoruz?

Nasıl Çalışıyoruz?

“Akıl verme, para ver.” Halk arasında sıkça kullanılan bir cümledir. Günümüzde birçok danışmanlık şirketine firmalar bu gözle bakar. 

Peki, biz ne yapıyoruz? Ülkemizde ve Dünya’da birçok girişimci, sermaye, operasyon, zamanlama, ekip vb. nedenlerden dolayı ya yok olup gitmekte ya da hak ettiği seviyelere ulaşamamaktadır. Bütün hayaller ve emekler boşa gitmektedir. En acı olanı ise sermaye gerektirmeyen sadece tecrübe ve bilgi eksikliği nedeniyle yok olan firmaların çok fazla olmasıdır. İşte bu sebepten Epsilon Kurumsal Çözümler çok farklı bir danışmanlık sistemi ile ilerlemektedir. Firmaların yapılarını inceleyerek yatırım yapmaya uygun olan firmalara finans desteği, ekip desteği ve operasyon desteği vermektedir. Bu destek, anlaşmalar doğrultusunda kazan-kazan mantığıyla firmanın işleyiş yapısının eksik olduğu yerlerde süreli/süresiz olarak yapılmaktadır. 

Müşterilerimizle yürüttüğümüz projelerin başarılı olması için doğru bir başlangıç yapılmasının önemini biliyoruz. Epsilon Kurumsal Çözümler olarak ulusal ve uluslararası deneyime sahip, dinamik ve uzman kadro ile danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Müşterimizin gerçek ihtiyacını keşfedip, çözümler üretiyoruz. Çözümlerin tasarımını yapıyor, hayata geçme modelini tasarlıyor ve uygulamasına rehberlik edip uygulamaya geçiriyoruz. Uluslararası arenada strateji/yönetim danışmanlığı kapsamında projeler yürütüyoruz. Müşterilerimizin stratejik yönetim yaklaşımlarının geliştirilmesi sürecine destek veriyoruz. Stratejiyi bir planın ötesine taşıyarak, stratejik yönetim kültürünü kurumsal iklimin bir parçası haline dönüştürülmesinde müşterilerimizle iş birliği yapıyoruz.

Kurumların vizyon ve stratejilerinin gerçekleştirilmesi; doğru stratejiyle hedeflerin kurum geneline yayılması, ölçülmesi ve performans odaklı çalışmanın kurum kültürünün bir parçası haline gelmesiyle mümkündür. Bir kuruluşa yönelik potansiyel tehditleri ve bu tehditlerin gerçekleşmesi durumunda iş operasyonlarına etkilerini tanımlayan ve kuruluşun ana paydaşlarının çıkarlarını, itibarını, marka ve değer yaratma faaliyetlerini korumaya yönelik bir müdahale yöntemini benimsemekteyiz. Kurumsal bir direnç inşa etmenin ana çerçevesini oluşturan bütünsel yönetim sürecinin temel amacı, şirketlerin olağanüstü bir durum karşısında gereken müdahale kapasitesini oluşturmaktır.

Yeni Dünya düzeninde geleneksel iş modellerinin artık yeterli olmadığının farkındayız. Bu nedenle danışmanlık alanındaki tüm hizmetlerimizde teknolojiyi daha fazla kullanıyor, kazanç temelli danışmanlık iş modelimizle müşterilerimize değer katmaya devam ediyoruz.